Posts tagged Áo đồng phục lớp màu xanh dương

Áo đồng phục lớp màu xanh dương là màu của trời và biển đi liển với cảm giác sâu thẵm, vững vàng và yên bình. Nó còn là màu của sự trung thành, tin tưởng, thông thái, tự tin, thông minh. Áo đồng phục lớp màu xanh dương còn mang lại sự ý nghĩa trong sáng, tinh khiết. Diễn tả sự nhẹ nhàng, mỏng manh, về tinh thần thì có nghĩa là thông cảm. Thể hiện trí tuệ, sức mạnh, vững vàng và mang tính chuyên nghiệp cao, nó mang lại cảm giác an tâm.

Mẫu đồng phục lớp 9A2 THCS Ngọc Lâm

Mẫu đồng phục lớp 9A2 THCS Ngọc Lâm

Mẫu đồng phục lớp 5 cổ tròn, áo đồng phục tiểu học đẹp

Mẫu đồng phục lớp 5 cổ tròn, áo đồng phục tiểu học đẹp

Áo đồng phục lớp màu xanh dương D113

Áo đồng phục lớp màu xanh dương D113